Informace

Charakteristika výuky:

cíl: schopnost komunikace v běžném životě v různých společenských situacích (na pracovišti, na úřadech, v obchodech, s přáteli atd.)

obsah učiva: mluvení, čtení, psaní, poslech, gramatika, reálie

metody: kombinace metod ( komunikační, přímá, moderní metody na PC, metoda drilu )

zásady: individuální přístup, efektivnost, účelnost, využitelnost v praxi, jazyková správnost, pozitivní přístup

učební materiál:

  • Čechová, Elga, Trabelsiová, Helena: Chcete mluvit česky? (Liberec:HarryPutz 2002)
  • Cvejnová, Jitka: Česky,prosím (Praha: Karolinum 2008)
  • Holá, Lída, Bořilová, Pavla: Česky krok za krokem (Akropolis)
  • Hádková, Marie: Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2 (Praha: MŠMT 2005)
  • Nývltová, Dana, Pinková, Jitka: Česky v Česku (Praha Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK 2008

Další služby:

Jednorázové jazykové konzultace

Lekce zdokonalování se v českém jazyce pro Čechy

Jazykové korektury českých textů

Kvalifikace lektorky:

Vysokoškolské vzdělání v oboru

Rigorózní zkouška z pedagogiky

28 let praxe v oblasti vzdělávání

Členství v AUCCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka )

Certifikované další vzdělávání v ITC ( International training centre )

Ceník výuky ČJ:

1 student 2 studenti

Délka lekce 60 minut 200,- Kč 300,- Kč

Délka lekce 90 minut 300,- Kč 400,- Kč

Délka lekce 120 minut 400,- Kč 600,- Kč

Ceník jazykových korektur:

Smluvní cena