Individuální výuka českého jazyka pro cizince, zdokonalovací lekce českého jazyka pro Čechy, jazykové korektury. Lektorka českého jazyka pro cizince nabízí individuální výuku českého jazyka pro začátečníky i pokročilé všech úrovní (dle Společenského evropského referenčního rámce pro jazykové znalosti úroveň A1 – C2) včetně přípravy k certifikované jazykové zkoušce, a to u Vás v kanceláři nebo doma. Nabídka platí pro Liberecký kraj.