Nová pravidla od 1.10.2021

Nová pravidla od 1.10.2021

Dynamic OK XAS 31

Ceny letové hodiny, základní provozní informace a pojištění.

Od data 1.10.2021

Důvodem změny kalkulace je zvýšení pojistného. Pro informaci je to skok na 2,5 násobek( roční pojistné 140.000,-) 

Nová kalkulace vychází z toho, že majitel letadla nebude letoun havarijně pojišťovat!!!!

Případná škoda způsobená nájemcem bude hrazena v tomto pořadí:

1)Z pojištění odpovědnosti pilota

2)Z pojistného fondu.

3)Z finanční jistiny pilota.

Pojištění odpovědnosti pilota :

Piloti a žáci na sóle musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti minimálně na 300.000Kč.

Pojistný fond:

Bude tvořen od 1.10.2021 částkou 700 Kč z každé letové hodiny.

 Z každé letové hodiny budu náklady na havarijní pojištění ukládat na samostatný pojistný fond. 

Finanční jistina pilota:

Tu pilot nebo žák na sóle složí u majitele letadla ve formě finanční nebo směnkou(pís.dohoda o vyplnění blankosměnky).

Je možné kombinovat jistinu a pojištění odpovědnosti (například se pojistit na škodu 600.000,-Kč a žádnou jistinu neskládat).

V případě poškození letounu bude škoda hrazena primárně z pojistky spoluúčasti pilota (300.000,-). Chybějící část z pojistného fondu(do výše vytvořeného fondu). Pokud by ani to nestačilo, použije de nástroj finanční jistiny. Škoda nad tyto limity jde k tíži majitele letadla. Vyjímkou je vždy situace, kdy bude příčinou škody hrubé porušení leteckých předpisů pilotem. Například: alkohol,ztráta platnosti kvalifikace, letecká nekázeň-jako úmyslná akrobacie,nálety,lety za podmínek IFR….

Pilot,který provozoval letoun v době poškození,uhradí transport letadla do příslušného servisu až do jeho zprovoznění.

Piloti si na začátku účetního roku nevratně předplatí 20 letových hodin. Z této částky budou hrazeny mandatorní roční náklady, zákonné pojištění odpovědnosti, privátní pojistný fond,benzín, parkování, plánované prohlídky…. 

20 letových hodin je současně jistota základního ročního náletu pro udrženi schopnosti letoun bezpečně ovládat. V případě přistoupení v průběhu období pilot předplatí poměrnou část. 

Cena letové hodiny – od startu do přistání. Měří logbook automaticky.

Ceník :(ceny bez DPH v Kč).

Výcvik : Neobsahuje teoretickou část výcviku. Neobsahuje odměnu instruktora. Nová cena od 1.10. 2021 je 48,-/min

Piloti : Nová cena od 1.10. 2021 je 43,-/min

Vleky : 400m (okruhy)- 700,- 

600m – jednosedadlovka 800,- (+100m = + 100,-) 

600m – dvousedadlovka  900,-( +100m = +100,-) 

Převleky :   52,- / min. 

Pilotem na zkoušku: Nová cena od 1.10.2021: 30 minut let  1650,-/55,- minuta/. 700,- pozemní příprava – příprava letadla, navigační příprava, poletový rozbor/záznam letu…./.. Pilot je nájemce letadla za 43,-/min.

Sdílené lety : Nová cena od 1.10.2021 : minuta 55,- plus instruktáž 700,- Pasažér platí 50%.  (Pilot je nájemce letadla. Za 43,-/min.)

V České Lípě dne :    1.10.2021             Petr Hotový Cumulus servis s.r.o.

Souhlasím s podmínkami :